AUTOKLIMATIZACE

AUTOKLIMATIZACE
Plnění - Vakuování - Čištění - Dezinfekce
DOPORUČENÍ ODBORNÍKŮ :
! Provádějte kontrolu stavu chladícího média každý rok, nejpozději 1x
za 2 roky.
! Dezinfikujte klimatizaci 2x ročně ( min. 1x za rok )
! Vyměňujte pravidelně pylový filtr dle údajů výrobce
Proč je důležitá prevence ?
- Ze systému klimatizace uniká každý rok okolo 15 % chladicího média a tím způsobuje
snížený výkon klimatizace.
- Médium v systému klimatizace postupem času absorbuje nežádoucí vlhkost, která může způsobit poškození zařízení , nebo jeho úplné odstavení.
- Preventivní kontrolou množství chladiva předejdete nepříjemným komplikacím v letních měsících.
- Používáním klimatizace vzniká ve výparníku vlhké prostředí, zapříčiňující vznik plísní a bakterií, které mají negativní vliv na lidský organismus a mohou způsobit alergické reakce.
- V okamžiku, kdy při spuštění klimatizace vzniká ve vozidle nepříjemný zápach, může být na jednoduchou preventivní dezinfekci pozdě, je třeba demontovat celý výparník, ten očistit mechanicky, což je časově a finančně náročné.
- Pravidelnou výměnou pylového filtru předejdete sníženému výkonu klimatizace a rychlejšímu znečištění výparníku.
Co obnáší servis a čištění klimatizace Vašeho vozidla ?
1. Kontrola předepsaného množství chladícího média v klimatizačním systému
- odsátí, zvážení a recyklace chladicího média
- vakuování systému ( zbavení vlhkosti v systému )
- test těsnosti systému
- doplnění oleje a chladiva na výrobcem udávané množství s přidáním fluorescenčního barviva pro zjištění případné netěsnosti.
2. Dezinfekce výparníku a ventilačních průduchů
- provedení pomocí dezinfekčního spreje firmy Würth, který čistí a likviduje nežádoucí
bakterie a plísně na povrchu výparníku a ventilačních průduchů.
Co obnáší oprava klimatizace v případě nehody, nebo úplného úniku média ?

Naplnění prázdného systému chladivem s látkou na zjištění netěsností.
Kontrola celého systému a nalezení místa úniku
Po zjištění, odstranění příčiny úniku např. výměna ventilů, těsnění, nebo vadných dílů.
Po opravě doplnění a kontrola činnosti klimatizace.
Přejeme Vám mnoho příjemně strávených dní v parném létě
s dobře fungující klimatizací.

ID: 389080 Naposledy upraveno 12.11.2018 v 13:13

605 10 10 10
603 416 670
http://www.autokadlec.cz
Ostrava 20 (720 00)

Odpovědět na inzerát

Auto Kadlec s.r.o.
Místecká 126/256, 72000, Ostrava - Hrabová
www.autokadlec.cz

Více informací o Auto Kadlec s.r.o.

Další podobné inzeráty: služby pro motoristy v Ostravě